Baanreglement Padel

Op de banen

 1. Tennis-, padel-, of sportkleding is verplicht.
 2. Ook in geval van tropische temperaturen speelt niemand met ontbloot bovenlichaam.
 3. De banen mogen alleen betreden en bespeeld worden met tennisschoenen of sportschoenen zonder grof profiel/noppen en/of scherpe randen aan de zool.
 4. Zowel voor het betreden als bij het vertrek van de banen dient men de schoenen goed te reinigen met behulp van de daarvoor beschikbare borstels en matten.
 5. Gillen en schreeuwen op de banen is niet gewenst omdat dat als uitermate hinderlijk door anderen wordt ervaren.
 6. Niet dwars over de banen lopen. Alle banen hebben een eigen ingang. Niet door de beplanting lopen.
 7. Stap tijdens de baanwissel niet over het net.
 8. Je mag op de banen niet roken of eten en er geen glaswerk op meenemen.
 9. Honden dienen altijd te zijn aangelijnd en zijn op de banen niet toegestaan.
 10. Ga netjes om met het materiaal en de spullen.
 11. Leun niet op de netten en wees voorzichtig met de afrastering.
 12. Is er iets met het materiaal of de banen niet in orde, licht dan iemand achter de bar of iemand van de wedstrijdleiding in.
 13. Aanwijzingen door personeelsleden zijn bindend.
 14. Schade ontstaan door nalatigheid van een lid of gastspeler wordt op de desbetreffende persoon verhaald.

Verder is het gewenst serviesgoed, glazen en lege flesjes die men buiten heeft gebruikt zelf weer aan de bar af te geven.
Padelclub L’Oeuf gaat voor duurzaamheid en dus scheiden wij al ons afval. Wij verzoeken alle bezoekers van ons park hun afval te deponeren in de juiste afvalbakken.

Padelbanen (1 t/m 10)

 • Indien er bladeren op de padelbanen liggen maak deze dan voor gebruik schoon met de aanwezige hark.
 • Bij droge vorst kan er gewoon padel worden gespeeld.
 • Bij sneeuw mogen de padelbanen niet worden bespeeld. Sneeuw dient op natuurlijke wijze te verdwijnen. Dus nooit vegen en/of schuiven!
 • Bij opdooi na een vorstperiode mag er geen gebruik gemaakt worden van de padelbanen.
 • Bij ijzel mag er geen gebruik gemaakt worden van de padelbanen.
 • Test of er nog sprake is van opdooi in de padelbanen om te bepalen wanneer er weer gespeeld kan worden. Dit is relatief eenvoudig te testen. Door de balstuit te testen kan worden bepaald of de padelbanen weer veilig bespeelbaar zijn. Beperk het aantal voetstappen op de padelbanen en test de balstuit in de uitloop en niet in het speelveld.
  o   Onbespeelbaar: de bal stuit slecht en de klank van de balstuit klinkt dof.
  o   Bespeelbaar: de bal stuit minimaal 80% omhoog en de klank van de balstuit klinkt helder.
 • Uitsluitend padelblades en padelballen zijn toegestaan op de padelbanen.
 • Draag het koordje van je blade altijd om je pols.
 • Stap tijdens de baanwisseling niet over het net.
 • Loop zo min mogelijk op de oranje vlakken buiten de padelbanen aangezien deze onderdeel van de speelvelden zijn.

Baanonderhoud
Baanonderhoud vindt uitsluitend plaats door personeel aangesteld door de parkeigenaar. Deze ”groundsmen” dienen te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld de banen te kunnen onderhouden, Uiteraard wordt er altijd rekening gehouden met geplande wedstrijden, competities, trainingen, toernooien enz.
Onregelmatigheden in de banen dienen te worden gemeld bij het barpersoneel. Het is nooit toegestaan om zelf te repareren.

Baanverlichting en duurzaamheid
De baanverlichting gaat uiterlijk om 23:00 uur uit. Daarna kan er niet meer worden gespeeld. Tijdens toernooien of activiteiten gelden soms andere tijden voor het uitschakelen van de lampen. Mocht je van de baan gaan en je ziet dat er geen banen meer gebruikt worden dan is het gewenst om dit aan te geven bij het barpersoneel.